Говийн гайхамшигт 6

2018 оны 01 сарын 23

Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн санаачилгаар 2016 оноос эхлэн Говийн гайхамшигт 6 санаачилгыг эхлүүлж, анхны уулзалтыг Говийн их дархан цаазат газрын Б хэсгийн хамгаалалтын захиргаан дээр зохион байгуулж "Тахийн талын тунхаг" бичгийг баталсан. 2017 онд өмнөх жилийн ажлаа дүгнэж, цаашдын ажлаа хэлэлцэх зорилгоор Говийн их дархан цаазат газрын А хэсгийн хамгаалалтын захиргаан дээр зохион байгуулж "Баянтооройн тунхаг бичиг"-ийг баталлаа.

 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now